Докладът поставя под съмнение твърдението на Apple, че потребителските данни на iCloud са анонимни